Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og var, naar det kom til Stykket, Militarisme i det hele taget noget saa forfærdeligt, naar man saa hen til den Samfundsordning, der nu bestræbte sig for over Militarismens Lig at tage den hele Verden i Besiddelse, fra Rusland over Tyskland og videre — ved Hjælp af ganske det samme Jern og Blod, der havde været et af Militarismens Tegn.