Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Militarisme hænger heller ikke sammen med, om et Folk driver imperialistisk Magtpolitik eller ikke. Thi — for at blive ved Storbritannien — det ikke militaristiske England er imperialistisk Magtpolitiks Foregangsland paa Jorden. Dets Politik fra Dronning Elisabeth og fremefter har nedkæmpet Sømagterne Spanien, Holland, Frankrig, røvet Danmarks Flaade og ført talløse Kolonialkrige, der blandt andet lader Kiplings Tommy Atkins synge: »Bring mig hinsides Suez, hvor de ti Bud ikke gælder«; Storbritannien har lige til de allersidste Dage praktisk bekendt sig til en imperialistisk 12 Magtpolitik med Jern og Blod, hvis Vælde ikke har kunnet brydes af de engelske Moralister, Digtere, Politikere og til Dels ogsaa praktiske Forretningsfolk, som periodisk har kunnet tale og skrive imod den. Det vilde være at lade Hønen lære af Ægget, om man — hvad der forøvrigt under Verdenskrigens hysteriske Agitation er bleven forsøgt — vilde lade engelsk Verdenspolitik i nyeste Tid være influeret af Bismarcks, Treitschkes og — Bernhardis Aand.