Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Selv den, der tager Afstand fra Udtryksformen, maa underskrive Tankegangen i den russiske Kommunist Bucharin's Ord angaaende Hovedmotiver til Verdenskrigen, hvor han skildrer samtlige store imperialistiske Staters Verdenspolitik med Ordene: »Allerførst gaar det ud over de smaa Folk i Kolonierne, svage, undertiden vilde Stammer, der lidt efter lidt ødelægges af de store Røverstater. Der opstaar mellem disse en Kamp om Fordelingen af de »frie« Lande, som endnu ikke er stjaalne af en af de »civiliserede« Stater. Derefter følger saa Kampen om det, som allerede tidligere er stjaalet. Det er indlysende, at denne evige Kamp om en Fordeling af disse Kolonier gør Verden blodigrød og hadefuld. Her føres Krigen mellem jættestore Kæmper, mellem Verdens største Riger, bevæbnede med de mest fuldkomne, dødbringende Maskiner. — Verdenskrigen, der brød ud i 1914, og som raser endnu den Dag i Dag, er den første, 13 der føres for en endelig Deling af Verden mellem de »civiliserede« Røveres Uhyrer. Verdenskrigen rev de fire gigantiske Hovedrivaler, England, Tyskland, Amerika og Japan med i Dødedansen. Og Kampen føres kun for at faa endelig afgjort, hvilken af de fire Røverbander der skal sætte sin blodige Hæl paa Verdens Nakke og jernhaardt træde de andre i Støvet.« —