Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Stater kan have Militærvæsen og drive Erobringspolitik, gaa frem med Ild, Jern, Blod — som altsaa England overfor Spaniere, Hollændere, Franskmænd, Danskere, Indere, afrikanske Negerfolk, Boere, eller Nordamerika overfor Indianere, Mexikanere, Spaniere og dog — med Rette — føle sig i begrebmæssig Modsætning til en Militarisme som den moderne tyske.