Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det første Stød rettedes imod, at det tyske Riges Udenrigspolitik skulde ledes ikke af parlamentarisk udpegede og af Parlamentet afhængige civile Politikere, men derimod af Militærkabinet og Generalstab med den øverste Krigsherre — Kejseren — i Spidsen.