Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og samtidig pidskede et politisk, litterært og folkeligt Tyskland med sandt Flagellantraseri sin syndige Krop ogsaa for den Militarisme, der var noget helt andet og uendeligt interessantere i national og social Henseende, nemlig den, som betød hele Nationens Gennemtrængen af militær Opdragelse, 18 Aand og Syn i Kraft af prøjsisk Udvikling af almindelig Værnepligt.