Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Prøjserne, som de med et Samlingsnavn kaldtes, 21 maatte blive Krigere, militære Erobrere, der havde lært at lyde kyndige Krigshøvdinger og kunde byde over Undergivne, de maatte som Herrer forstaa at administrere nye Landerhvervelser, der militært skulde sikres mod at gaa tabt igen, de blev Landhandlere og anden Slags nøgterne Forretningsfolk.