Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Prøjsens Historie fra Middelalderens Korstogsdage mod Slaverne over Frederik den Stores Erobring af Schlesien og de polske Lande til Wilhelm den Førstes Tider er en stadig videre Udbredelse af de prøjsiske »Farver«. Det er træffende, naar den kendte prøjsiske Nationalsang synger: »Jeg er en Prøjser; kender I mine Farver?« Mine 22 Farver, ikke mit Sprog, mit Land, mit Folk, men mit krigerske Kendetegn, den Kokarde, som er Symbolet paa mit Samfunds organiserede Statsmagt.