Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Den berømte engelske Historieskriver Macaulay siger i sin Omtale af Frederik den Stores Sejr over Marskalk Soubise: »Aldrig havde den teutonske Folkestamme vundet en saadan Sejr over 23 Franskmændene. Budskaberne derom fremkaldte et almindeligt Udbrud af Glæde og Stolthed hos hele den store Familie, som talte de forskellige Mundarter af Arminius' gamle Sprog. Frederiks Navn begyndte at erstatte Manglen af fælles Regering og en fælles Hovedstad ... Da først viste det sig, at Tyskerne udgjorde et Folk ...«