Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og under Krigslandet Prøjsens Førerskab rejste i 1813 hele det Tyskland, hvis Goethe havde fundet Fædrelandet intet Steds og alle Vegne, sig imod den geniale Italiener, der havde gjort Frankrig til sit Fædreland for, som han udtrykte sig, »at skabe et stort føderativt forbundet Europa, saaledes som jeg maatte holde det for overensstemmende med Aarhundredets Aand og til Gavn for Civilisationens Fremskridt«. —