Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Den tyske Folkestamme, der havde det meste Fremmedblod — mere eller mindre vel opsuget — i sit Statslegeme, greb, ud fra sine Statsinteresser og med militær Haand, det tyske nationale Banner og tog Førerskabet for at jage den fremmede Universal-Kejser ud af Friedrich Schlegels, Goethes, Schillers Lande. Prøjsiske Patrioter gik i Spidsen for Kampen mod Napoleons kosmopolitiske Idéer og bidrog først og fremmest til at bryde Sympatien for dem i Tyskland og bane Vej for en tysk-national Selvhævdelse, der vægrede sig ved at være Fremmedes Tjenere under Kampen for »Civilisationens Fremskridt«. —