Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Men Prøjsen gik atter ud over sine egne Interesser og i Marken for Tysklands Sag gennem sit energiske Arbejde for at fremme praktiske Videnskaber, Industri og Handelsliv i Sammenhæng med Startningen af en hel ny Toldpolitik, der altsammen sigtede mod England efter Waterloo og de Priser, Briterne foreskrev det fattige Tyskland. Paa Trods af heftig Modstand fra baade Englands og kortsynede tyske Staters Side lykkedes det Prøjsen atter at vinde en national Sejr for Tyskland og gennem sine Toldforordninger og Toldforbund, der omkring 1840 omfattede de betydeligere tyske Lande, føre Tyskland fra at være Englands ydmyge Aftager et mægtigt Skridt frem til at blive dets virksomme Konkurrent.