Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Gennem disse Ord af en højst intelligent Iagttager, der stod i prøjsisk Tjeneste uden selv at være Prøjser, som tvært imod var udgaaet fra et af det gamle Tysklands Hjertekamre, Thüringen, ser man lige ned til Bunden af Forholdet mellem Prøjsens og Tysklands Historie.