Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Paa den ene Side staar et centraliserende anlagt, nøgternt, i strengt Arbejde opdraget, tysk Folk, hvis Idealitetstrang udløser sig i Offervillighed overfor sin Stats politiske, økonomiske og øvrige kulturelle Herlighed; paa den anden Side flokkes en Række andre tyske Folkeslag uden stærk politisk Rygrad, føderativt stemte, tilbøjelige til at søge deres Idealer i Retning af et tysk Førerskab paa Musikens og Kunstens, Videnskabens og Litteraturens almenmenneskelige Omraader.