Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det blev Prøjsen, som med sin Militærmagt og Embedsstand, sin hele gennem dets Historie naturnødvendigt udviklede Fagkundskabens, Organisationens og Disciplinens Aand, gennem militært og civilt Arbejde, tilsidst i Vaabenkamp, fik samlet alle de splittede tyske Stater til en politisk Enhed.