Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Prøjsisk Militarisme fik — for at tale populært — bragt »Trit, Kæft og Retning« ind i tysk Aand. Den samlede alle de enkeltvis ilende Fjed til den store »Takten«, der, som Bjørnson sang, er »halve Magten«; den stoppede Munden paa de lige saa mange Meninger, som der var Hoveder, afskar med sin magtfulde Autoritet de endeløse Diskussioner, der løb ud i Mangel paa Beslutsomhed, saa at baade Vilje og Intelligens kvaltes i Vrøvl; den gav tysk Selvglæde en fælles Retning gennem Nedkæmpning af Selvraadigheden og med Krav til Offerviljen. Den kunde bruge som Devise sin prøjsiske Filosof Immanuel Kants Ord: »Jeg sov, og jeg drømte, at Livet var Lykke; jeg vaagnede, og jeg saa, at det var Pligk« ...