Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Der udvikledes en tysk Nationalmilitarisme, som blev et af Nutidens ejendommeligste Kulturfænomener og faktisk — hvad jeg i Begyndelsen af Krigen andet Steds har udtalt — »den betydeligste Kulturværdi, det moderne Tyskland overhovedet har udviklet, Tysklands egentlig originale Indsats i Nutidskulturen«. Den betød en gennem utrættelig Flid og uselvisk Hengivelse, i Menneskealdre oparbejdet, kæmpemæssig Organisation af Viden og Kunnen, Underordningsevne og Førerdygtighed, Forudseenhed og Vovemod, altsammen baaret oppe af en religiøst opfattet Offervillighed indtil Døden. —