Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og ligesom det enkelte Menneske af den moderne militære Opdragelse maatte udvikles til at kunne blive en avtomatisk fungerende lille Maskindel af et ham overlegent Hele, maatte han efter Omstændighederne kunne optræde som en med alle Evner i potenseret Form virkende Personlighed. Den menige Mand, der kunde blive ført som en lille Brøkdel af sin Kolonne, fik i et særligt Hverv, som Vagtpost, Ordonnans, Patruljefører Brug for den højest udviklede, selvstændige Konduite.