Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Tyskeren blev Soldat, naar han — fra et som oftest veldisciplineret Hjem — 6 Aar gammel kom 31 i sin Skole, der ikke var noget Biografteater til behageligst mulig Meddelelse af Kundskaber, men først og sidst en streng Pligtskole; han var under hele sit Livs Virksomhed faktisk i Trøjen og byttede den først med Ligskjorten.