Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Hver en løbende Dag under den dybeste Fred inden Krigens Udbrud arbejdede Tyskerne i alle deres Fag og Professioner fuldkommen lige saa »militaristisk«, som da de rykkede i Felten. Der var mere Militarisme i et tysk Modemagasin end i mangen en Smaastats Hær ...