Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Før Krigen havde jeg Lejlighed til at tale indgaaende med tyske Handelsmænd, der arbejdede i Brasilien eller Argentina. De kunde kritisere meget af, hvad »Junkerne« og Officererne regerede op med hjemme i Tyskland, men uden at de tænkte over det, lød det militære Taktslag gennem al deres Nøjsomhed og Flid, Forsigtighed og Beregning, skaanselsløse Udholdenhed og Energi og ikke mindst i deres Ærgerrighed ud over den rent personlige Tilfredsstillelse og Fremsynet langt paa den anden Side deres egne Grave.