Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Sikkerlig er denne Udvikling ikke foregaaet uden paa Bekostning af noget værdifuldt i tidligere Tiders Kultur, som det jo altid gaar her i Verden. Men lige saa sikkert var denne i intim Forstaaelse med det, som behersker hele vor, Maskinernes, Tidsalder.