Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Gang paa Gang i de rindende Aar maatte en lidt opmærksom Iagttager spørge sig selv: Var den tyske Nationalmilitarisme egentlig andet end en heldig fundet politisk Tilpasning til den af vor moderne Maskinudvikling skabte Form for Tilværelse med vældigt tiltagende Befolkningers 35 uimodstaaelige Breden sig over internationale Kæmpemarkeder, hvor Masseforbruget er uniformeret, og hvor gigantiske Interesser kræver den minutiøseste og aarvaagneste Forberedelse, den mest energisk gennemførte Handling under den skrappeste Konkurrence?