Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Havde Tyskerne ikke fundet et Løsningsord for vor imperialistiske Masse- og Maskin-Tid? Besad deres nationale Religion ikke Betingelser for at kunne blive en Verdensreligion? Saa man ikke blandt andet i Asien, Fremtidens mægtige Folkekedel med uoverskuelige Muligheder, Tyskernes smaa gule Lærlinge i fuld Gang med at udnytte de tyske Lærdomme under de gunstigste Konjunkturer?