Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Da blottede Kampen mod Militarismen sig som det, den ogsaa under roligere Tider og Former inderst inde altid har været, nemlig Kampen mod Autoritet, Kampen for Hævdelsen af Jeget, Menneskets Befrien sig fra Selvkontrol, Krigen mod Tugt og Selvtugt.