Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det var begyndt med, at man vilde skabe mere betryggende Former for Udøvelsen af Autoriteten, indskrænke dens Absoluthed, fordele dens Ansvar, stille Mandskabsrepræsentationer ved Siden af Officererne, parlamentarisere Forfatningen, afskaffe Monarkiet, bygge den nødvendige Samfundstvang op paa hele Folkets fri Vilje; men man rutschede med rivende Fart ud i Konsekvensernes hensynsløse »Tagen selv«: Lønforhøjelser og Arbejdsfrihed, 39 Indtægter, Indflydelse, Nydelse, uden Tanke paa andre og paa Fremtiden.