Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Retsindige var de — isolerede — Tolstojanere og andre religiøse Idealister, der, ud fra en bestemt Opfattelse af Guds Kærligheds Væsen og i Kraft af virksom Næstekærlighed forkastede Militarismens Offerlære som usædelig, fordi den bundede i Krigen, der betød organiseret Ophævelse af Menneskekærligheden. De kom i Modsætningsforhold til andre religiøse Mennesker, der saa Krigen som et af Guds ufattelige Kærligheds klarende og tugtende Redskaber, men mødtes med dem i det Krav til personlig Offervillighed overfor Næsten, som kendetegner Gudsfrygt, og deres Kamp mod Militarismen førtes i Handling og Eksempel mere end gennem Agitation.