Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Men Liberalismen anerkendte dog med Sindsro Kanonbaaden som en energisk Handelsrejsende, 42 der lejlighedsvis aabnede nye Markeder med større Overtalelsesevne end selv den behændigste og tungesmidigste, fredelige Repræsentant, og Liberalismens Modvilje mod Blod og Nød svandt betydeligt med Afstanden, i hvilken den befandt sig fra de Dele, og med den større eller mindre Fordel, der kunde flyde af Blodet og Nøden.