Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Ord som Lord Curzons om det stolte og stærke Folk, der ikke i Længden kunde være økonomisk baseret paa en »taalt« Tilværelse, forstod man ikke; saadan kunde Lorder tale og deres tjenende Følge, men ikke den, der historisk havde arbejdet sig fredeligt frem gennem Kløgt og Snildhed, med Hatten i Haanden overfor den, der beholdt Hatten paa, men som den ærbødige Mand dog forstod til syvende og sidst at faa i sin Lomme. —