Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Foruden skønne Drømme om Almenfred og Broderkærlighed mellem Folkene — som Socialdemokraterne delte med Liberalismens og alle andre politiske Systemers Ideologer, saa længe Verden har staaet — var det ægte i Socialdemokraternes 46 Angreb mod Militarismen deres Protest mod Autoritetens Forankring i det nedarvede, langsomt evolutionerende Monarki i Stedet for i et radikalt revolutionerende Massedemokrati.