Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Bolshevismen drog den rette Konsekvens heraf, idet den, til bedre Sikring af det nye Samfund (hvis Skikkelse Bolshevikerne holder i endnu mere skizzemæssige Omrids end Socialdemokraterne) skar Demokratiet opefter væk og erstattede Socialdemokratiets langsommere Revolutionering i Kraft af Lovgivningens »fredelige« Tvang med en hurtigere Proces, der gjorde Brug af Ild og Sværd ...