Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Kulturlysets Herlighed vilde de bemægtige sig og lade skinne for sig, saa godt, de nu forstod 47 det, eller anede, at de engang kunde komme til at forstaa det. Og for deres begærlige Vilje var der en uimodstaaelig Glæde alene i dette at kunne røve Lyset fra de andre, for hvem det havde skinnet saa længe, og ødelægge det af Lysets Herlighed, de ikke begreb, og som var dem imod paa Grund af den Underlegenhed, de dunkelt følte overfor det.