Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Uden mindste Skrupler overfor hvad der gik i Løbet, fordi de manglede enhver Forudsætning for at kunne maale det, vilde de under Magtudfoldelsens Beruselse skaffe sig selv Plads og Materialier til at forme et Samfund, hvis Skikkelse de roligt overlod Fremtiden, blot Herredømmet var deres. Om det blev af Templer, de byggede deres Hestestalde, maatte blive dem fuldkomment ligegyldigt.