Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Man har — som Romerne overfor Barbarerne — prøvet paa at forhandle, købe og indrømme dem til Ro; men ingen Bestikkelse eller Indrømmelse kan i Længden hjælpe, alle vil de gaa til Bunds 48 som Lerpotter, der støder mod det bolshevikiske Proletariats Jernvilje til at erobre Magten i Tro paa dets Evne til at omskabe Samfundet.