Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Den fra »krigslysten« Side fremkaldte »Ophidselse « omkring Krigsudbrudet, som med Held skulde have apelleret til lavt liggende menneskelige Instinkter og derigennem fremkaldt den feberagtige Henførelse, der bragte det tyske Folk ud i Krigen, vilde sikkert kun have forslaaet til de første 49 Dage. Tyskernes 4 Aar igennem trofast førte Kamp mod urimelig Overmagt var kun mulig ved, at deres store Masse i Militarismens Rammer, dens Organisation og Arbejdsmaade fandt noget hjemmevant, en Arbejdsfrakke, som de trak i med en Følelse af Fortrolighed.