Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og i Krigens første for Tyskerne sejrrige Aar udviklede der sig faktisk en Tilnærmelse mellem det militaristiske sociale Kongedømme og Arbejderne, som fik et træffende Udtryk i den populære Betegnelse »Kejsersocialisterne« og skaffede sig interessante Udslag i tysk socialistisk Litteratur.