Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

De mødtes i internationale Fantasier med de højere, liberalistiske Klasser, der troede paa en Folkenes Selvbestemmelsesret og et Folkenes Forbund, med Tyskland som ligebyrdig Deltager, 50 blot det gjorde sig værgeløst og bekendte sine Synder uden at rippe op i Fjendens.