Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det blev ingen gennemført socialistisk Stat, hvor ny organiseret Tvang med en klar sædelig Idé for Øje afløste Militarismens. Det er en provisorisk Dannelse, hvis Skabere og Ledere staar paa forskellige politiske, sociale, religiøse Standpunkter, og som kun vil kunne rigtig samles omkring to Opgaver: at slaa Bolshevismen ned og at klare ud af det udenrigspolitiske Nederlag, der for hver Dag er blevet tydeligere, saa gunstig en Situation som muligt for Lands og Folks Udvikling, taget i al Almindelighed.