Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Man kan mene om de Wilsonske »Punkter«, hvad man vil. Man kan opfatte dem som Udtryk for ophøjet Idealisme og dybtskuende Statskløgt, og man kan opfatte dem som en lidet fremragende Blanding af selvglad Seminarisme og Kvækertanker; man kan tro paa det Fredens Evangelium, de præker, eller være overbevist om, at den rette Vej til at skaffe permanent Ufred her paa Jorden vil være at drage den Wilsonske Folkenes Selvbestemmelsesret igennem vore af historisk Udvikling økonomisk og militært bestemte Lande, der stadig befinder sig paa de forskelligste Alderstrin, én Stat i Opgang med stærkt Fødselsoverskud og ekspansiv Trang, en anden mættet og konservativt bestemt, én i Besiddelse af fin afbalanceret Kultur, der først af alt søger at bevare Ligevægt, en anden ukultiveret med Trang i første Række til Bevægelse og Handling.