Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og da Tyskerne kastede sig paa Knæ for Amerikas Præsident, erkendte de sig saa uhjælpeligt for besejrede, at han i sit Svar paa samtlige Allieredes Vegne straks maatte opstille Forlangendet om 52 Ententens ensidige Afgørelse af Rømningsbetingelserne og give Tyskerne de Tommeskruer paa for de kommende Forhandlinger om Vaabenstilstand og Fred, som hed »Sikkerhed og Garanti« for Opretholdelsen af de Allieredes militære Overlegenhed.