Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Novemberrevolutionen, der allerede var i fuld Udvikling, da de første Vaabenstilstandsbetingelser skulde nedskrives, har, for hver Dag mere den fik Lejlighed til at udfolde sig, skærpet disse »Forhandlingers« Karakter af rene Diktater, der overfor en bestandig afmægtigere Modstander udnyttede Sejren, saa at nu »Folkenes Forbund« er planlagt formet som en væbnet Verdensentente overfor et isoleret Tyskland. For at tale med Hertugen af Northumberland — tænkes den eftertragtede varige Fred mellem alle Verdens Lande skabt paa det »eneste sikre Grundlag«, nemlig »et omhyggelig opbygget internationalt Forsvarssystem, grundlagt efter de strategiske Krav og med en overvældende Overmagt for Forbundets bevæbnede Styrker«.