Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Store Mængder af Øjeblikkets Tyskere synes endnu langt fra at have overskuet Ulykken i dens 54 fulde Omfang, men kun at være optagne af Harme over, at den øvrige Verdens Samariter ingenlunde iler den tilskadekomne til Hjælp, men snarere vender sig bort fra ham med et: Du ligger paa dine Gerninger! De forstaar heller ikke, at Ententens Folk ignorerer de ivrigt fremførte tyske Udkast til Udformning af »Folkenes Forbund«, der fra Oktoberkapitulationen at regne propaganderedes, ikke uden Understregning af, at først, naar Tyskerne kom med til praktisk at uddybe den store Tanke, kunde der blive noget rigtigt ud af den.