Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og det »nye Tyskland«, der mener at have overvundet »Militarismen«, ikke blot hos sig selv, men gennem sin — vel at mærke sin — Tilslutning til Wilsonprogrammet i hele den øvrige Verden, synes foreløbig i hvert Fald at maatte regne med, at ogsaa Militarismens »Hex« er noget sejglivet; Spørgsmaalet er kun, hvem der rider den eller bliver redet af den under de nye Former, den kan komme til at antage.