Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Thi Tyskland besejredes ikke af Englændernes, Amerikanernes og de mange andre Folkeslags Masser af Mennesker, Penge og andre Hjælpemidder; det stolte nationalmilitaristiske tyske Rige med al sin aandelige og materielle Kraft laa i Virkeligheden under for en anden, højst udviklet »Nationalmilitarisme«, hvis Aand ikke — som den tyske — blev svigtet i det afgørende Øjeblik, nemlig den franske.