Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det Blik for Krigens Kulturmission, som er et nødvendigt Grundlag for Udviklingen af enhver Art Militarisme, har i Frankrig skaffet sig klart Udtryk hos dets mest fremragende Mænd af de forskelligste Aandsretninger. — For blot at blive ved sidste Aarhundrede mødes den gammelroyalistiske Joseph de Maistre i saa Henseende med Socialisten Proudhon og den store Lærde Ernest Renan, der i sit Aaret efter den fransk-tyske Krig udgivne Skrift »La réforme intellectuelle et morale«, bl. a. skriver: »Krigen er en af Betingelserne for Fremskridt; Krigen er det Piskeslag, som hindrer et Land fra at falde i Søvn; Krigen 61 tvinger den selvtilfredse Middelmaadighed til at opgive sin Ligegyldighed.«