Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og kun den Omstændighed, at tysk populærpolitisk Litteratur var mere udbredt i den internationale Læseverden end den franske kan det skyldes, at den tyske General Bernhardis krigsfilosofiske Betragtninger (som Ententen under Krigen propaganderede i sin Interesse) blev verdenskendt, medens den franske General Kesslers »la guerre« (1909) eller Oberstleutnant Montaignes »Vaincre« (1913) kun øvede Virkning indenfor Frankrigs Grænser uden udad til at kompromittere det Militarismens klare Grundsyn, hvorpaa de hviler.