Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Fransk national Militarisme trængte ikke saa 65 afgørende ud i alle det civile Livs Aarer som den tyske, den blev i mindre Grad optaget af fransk Handel, Industri og Aandsarbejde, der ikke havde udviklet sig til en saa gennemført Organisation, som det var Tilfældet i Tyskland. Men i sin inderste militære Kærne ejede fransk Militarisme en snarest endnu mere glødende Troens Holdning end den tyske, og den forstod at fastholde hele det franske Folk under Hæderens og Heroismens Krone, hvor ofte den end kunde være en Tornekrone.