Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Den franske nationale Militarismes Aand skaffede Ententen Muligheden for at sejre; den franske nationale Militarismes Aand søger nu at overskære sin overvundne, sekelgamle Nabofjendes Knæhaser; den franske nationale Militarismes Aand staar endnu oprejst for at tage imod den internationale Bolshevisme, som ramte dets Modstander i Ryggen, og som er under Opmarsch alle Vegne.