Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Bolshevikerne vil sikkert fra borgerlige og socialistiske Kredse møde nye, mere eller mindre gennemtænkte Systemer, der skulde kunne bryde denne tidligere Turnus i Verdenshistorien. Thi ikke blot Militarismen i en af sine historiske Former, — der selvfølgelig ikke var Udviklingens sidste Ord — men Militarisme overhovedet skal jo have spillet Fallit.