Larsen, Karl Uddrag fra Krig Kultur og Danmarks

tilføjet: „opofrende“ og S. 30, 7. L. f. o. det rekapitulerende: „— hvilken moralsk Styrke —“ for yderligere at tydeliggøre min Pointeren af, at jeg taler om den indre, moralske Styrke, der — som jeg udtrykte det i en lille Avispolemik i et københavnsk Dagblad — bringer den ydre Magt til Veje, som knækker hidtil bestaaende Overmagt.